O nas-historycznie

Związek Rezerwistów  powstał w Czarnkowie 17 Grudnia 1931r. jako Związek Rezerwistów i byłych Wojskowych przemianowany następnie w Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej.Terytorialnie obejmował obszar powiatu Czarnkowskiego.W myśl Statutu z roku 1936 celem związku rezerwistów było:wychowanie obywatelskie swych członków w myśl założeń ideologicznych Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku potrzeb Państwa i jego Siły Zbrojnej,urabiające z nich typ Polskiego rezerwisty,świadomego swej współodpowiedzialności za losy państwa i oddziaływującego w tym duchu na całe społeczeństwo,pomnażanie sił obronnych przez czynny udział w nakreślonych przez władze wojskowe pracach szkolenia i wychowania wojskowego,potęgowanie tężyzny fizycznej swych członków,prace kulturalno-oświatowe,lojalną współpracę z innymi bratnimi organizacjami.

Związek zakończył działalność w 1939r.w wyniku okupacji hitlerowskiej.


 .