Z życia Związku Rezerwistów RP
Każdy może do nas przyjść ale nie każdy może z nami zostać !!!

 

...........................................................................................................

W dniu 19.07.2021r.w Nowem n/W Komendant Główny bryg.ZR Jacek Bienias razem z Dyrektorem Zespołu Szkół w Nowem podpisali Porozumienie dot. założenia Koła naszego Związku przy Szkole. Porozumienie dot. współpracy, szkoleń i wspólnego Programu szkolenia.

W uroczystości uczestniczyli min: Komendant Główny, jego Zastępca, Dowódca Oddziału z Anglii, Dowódca Oddziału w Świeciu, oraz z-ca Dowódcy Oddziału z Grudziądza.Promocja Związku Rezerwistów w Zespole Szkół w Nowym n/W
W dniu 07.07.2021r.w Zespole Szkół w Nowem n/W odbyła się promocja Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie promocji uczestniczyli w nim Uczniowie Szkoły, Rodzice oraz zaproszeni goście.
Omówiono działalność Stowarzyszenia, program pracy i działania oraz zaproponowano Uczniom zajęcia w ramach Zajęć Pozalekcyjnych.
Podpisano około 21 Deklaracji Członkowskich w tym zgody Rodziców.
W spotkaniu promocyjnym wzięli udział min: z-ca Komendanta Głównego Związku Rezerwistów, Dowódcy Oddziałów ze Świecia i Torunia oraz Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Klubów Sportowych.
  W dniu 26.06.2021r.w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji II Rocznicy powołania Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie uroczystości Przyrzeczenie złożyli nowi członkowie Związku oraz powołano nowe Oddziały terenowy min.w Toruniu oraz Zakopanym. Komendant Główny Związku wręczył Odznaczenia, Dyplomy oraz upominki ufundowane przez Starostę Powiatu Chełmińskiego.. Wręczono Akty Nadania ,,Przyjaciel Związku.. Podpisano bardzo ważną dla nas Umowę o współpracy pomiędzy naszym Związkiem a Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia. Wręczono Sztandar dla Oddziału terenowego w Wielkiej Brytanii. Powołano Kapelana Związku który poświęcił Sztandar. Po uroczystościach odbył się Turniej Strzelecki o Puchary Starosty Powiatu Chełmińskiego oraz uroczysty obiad dla Kadry Związku. Gorąca grochówka dla wszystkich uczestników była dodatkiem do naszego pobytu w Twierdzy Toruń Fort IV. Część Kadry odwiedziła i zwiedziła Miasto Toruń oraz Miasto Grudziądz z historią Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Wycieczka statkiem była dla wszystkich niespodziewaną atrakcją.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka statkiem...
Część Kadry Związku Rezerwistów odwiedziła Miasto Grudziądz i odbyła rejs Statkiem po Wiśle. Członkowie kadry poznali Miasto Grudziądz, zabytki oraz poznali historię Centrum Szkolenia Kawalerii w okresie Międzywojennym...................................................................................................................

Kolejne Porozumienie podpisane..
W dniu 26.06.2021r.w Toruniu podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej a Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia.
Dla nas to wielki zaszczyt i zarazem wyzwanie do dalszej działalności.
Dziękujemy Dowódcy Centrum za zaufanie...
  Uroczystości w Szkole Podstawowej nr.17 w Grudziądzu.

W dniu 25.06.2021r.na Zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr.17 w Grudziądzu Delegacja Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w zakończeniu roku Szkolnego.
Na wniosek Komendy Głównej Związku Rezerwistów Dyrektor Szkoły p.mgr.Renata Matuszak została odznaczona Brązowym Medalem za zasługi.
..........................................................................................................................

Akcja ,,Spokrewnieni Służbą,, jest dla nas jako członków Związku Rezerwistów obowiązkiem. Włączamy się do Akcji....


.-------------------------------------------------------------------------------------------------

  Akcja charytatywna. Na apel o nakrętki dla Zuzi z Chełmży odpowiedzieli rezerwiści. Zdjęcia | Chełmno Nasze Miasto

Wsparcie dla Zuzi !!!
W dniu 21.03.2021r. do Papowa Biskupiego pojechaliśmy zawieżć nakrętki które w terenie zbieraliśmy. W spotkaniu z dziewczynkami i ich rodzicami spotkaliśmy się tylko na chwilę ale było warto. Oprócz nakrętek w imieniu Komendy Głównej wręczyliśmy dziewczynom paczki ze słodyczami.. Strażacy z Papowa Biskupiego zaprosili nas na zwiedzanie Remizy. Dziękujemy wszystkim za wsparcie!!!!

...................................................................................................................

Podpisanie Umowy z Jednostką Wojskowa w Grudziądzu!!!
W dniu 19.03.2021r w Grudziądzu w Jednostce Wojskowej 1109 odbyło się spotkanie Dowódcy Jednostki wraz z przedstawicielami Komendy Głównej naszego Związku. W trakcie spotkania podpisano wspólne Porozumienie o współpracy.
Dla nas to zaszczyt że możemy być partnerem dla Jednostki terenowej Ministerstwa Obrony Narodowej..

.....................................................................................................................

Wizyta w Warszawie!!!
W dniu 17.03.2021r do Warszawy udała się delegacja z Komendy Głównej naszego Związku aby odbyć rozmowy na temat podpisania Umowy o współpracy z Obroną Cywilną Kraju. W trakcie rozmów ustalono potrzebę współpracy i chęć przygotowania programu działania.
Szef Obrony Cywilnej Kraju Dyr.inż. Stanisław Ręcławowicz oraz z-ca Dyrektora Biura ds Obrony Ludności i Obrony Cywilnej mł.bryg.dr inż. Stanisław Kukfisz zaprosili członków Komendy Głównej do przygotowania projektu Umowy aby w najbliższym czasie ją podpisać.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 13-14.02.2021r.w Kamionkach Małych odbyła się Odprawa Sztabu z Dowódcami Oddziałów. W trakcie Odprawy kilku nowych członków złożyło ślubowanie i powołano nowych Dowódców terenowych. Opracowano tematy planu działania na 2021r wraz z propozycjami podpisania Porozumień z Jednostkami Wojskowymi. Na Odprawie zaszczycili nas swoją obecnością Przedstawiciele Szkół z którymi nasz Związek zamierza podpisać porozumienia.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16.01.2021r.w Toruniu odbyła się odprawa Sztabu Komendy Głównej Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej.

Odprawie przewodniczył Komendant Główny bryg.ZR Jacek Bienias.
W trakcie odprawy powołano na stanowiska służbowe Sekretarza oraz Skarbnika Związku.
Poruszono wszystkie tematy zmian i podjęto kilka kluczowych Uchwał które będą pomocne podczas działania w terenie.

.........................................................................................................................

W dniu 12.01.2021r.Krajowy Rejestr Sądowy dokonał zmian członków w     Komendzie Głównej.


102 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 11.11.2020r o godz.12:00 z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości członkowie Oddziału Milicz Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Miliczu.
Cześć i Chwała Bohaterom którzy walczyli na wszystkich frontach świata o wolność naszej ukochanej ojczyzny

Wręczenie Sztandaru !!! 

W dniu 22.08.2020r.w Grudziądzu odbyła się dla nas wyjątkowa Uroczystość wręczenia Związkowi Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej Sztandaru ufundowanego przez Sponsorów oraz członków naszego Stowarzyszenia..

W programie odbyło się min:

-Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego 

-Msza św.w Parafii św. Ducha

-Uroczystości wręczenia Sztandaru w Szkole Podstawowej nr.17.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście oraz sponsorzy z kraju i zagranicy.

Partnerem medialnym było Radio PiK Pomorza i kujaw.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W  lipcu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rudniku odbyła się Odprawa Sztabu i osób odpowiedzialnych za zorganizowanie Uroczystości wręczenia Sztandaru.


.............................................................................................................

W dniach 16-17.05.2020r.w Grudziądzu odbyła się Odprawa Komendy Głównej Związku Rezerwistów RP. W trakcie Odprawy Uchwalono projekt pieczęci służbowych, uzgodniono projekty w Regulaminie dot.umundurowania oraz przygotowano Regulamin Zjazdu. Nowi członkowie Stowarzyszenia złożyli ślubowanie oraz wręczono nominację. Po Odprawie odbył się turniej strzelecki, poczęstunek oraz zorganizowano ognisko....

Powołano Oddziały w Grudziądzu oraz Głogowie.=========================================================

15.02.2020 Odprawa Komendy Głównej w Grudziądzu.
Gratulujemy i życzymy dużo sukcesów.

 Nasz Kubek Promocyjny.....
------------------------------------------------------------------------------------
NASZE ODZNACZENIE

Zapraszamy wszystkich w nasze szeregi !!!!


Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej włączył się do Programu MON ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej,,

 .