Z życia Związku Rezerwistów RP
Każdy może do nas przyjść ale nie każdy może z nami zostać !!!

 

  Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Święto drugiej rocznicy powstania Zwią zku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej ZESPOŁ DORADCZY”  .......................................................................................................................

Uwaga!!!
W dniu 26.06.2021r. tj sobota w Toruniu odbędzie się Uroczysta Gala z okazji Święta Związku Rezerwistów.
W programie min:
-Przyrzeczenie nowych członków
-wręczenie powołań i nominacji na stopnie ZR
-wręczenie dyplomów i odznaczeń dla zaproszonych gości.
-wręczenie Sztandaru Oddziałowi terenowemu w Anglii
-występ artystyczny
-Turniej Strzelecki o Puchar Komendanta Głównego.
W tym samym dniu na Ośrodku wypoczynkowym odbędzie się Odprawa Komendy Głównej oraz Odprawa członków Związku Rezerwistów.
Wieczorem przewidujemy wojskową grochówkę ognisko oraz zabawę.
W spotkaniu będzie uczestniczyli zaproszeni goście oraz min. Aktor Olgierd Łukaszewicz
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu na atrakcyjniejszy z dodatkowymi atrakcjami.
Zapowiada się niesamowita impreza której dotąd u nas nie było..

O wszystkim będziemy Was informować....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja ,,Spokrewnieni Służbą,, jest dla nas jako członków Związku Rezerwistów obowiązkiem. Włączamy się do Akcji....

.-------------------------------------------------------------------------------------------------

  Akcja charytatywna. Na apel o nakrętki dla Zuzi z Chełmży odpowiedzieli rezerwiści. Zdjęcia | Chełmno Nasze Miasto

Wsparcie dla Zuzi !!!
W dniu 21.03.2021r. do Papowa Biskupiego pojechaliśmy zawieżć nakrętki które w terenie zbieraliśmy. W spotkaniu z dziewczynkami i ich rodzicami spotkaliśmy się tylko na chwilę ale było warto. Oprócz nakrętek w imieniu Komendy Głównej wręczyliśmy dziewczynom paczki ze słodyczami.. Strażacy z Papowa Biskupiego zaprosili nas na zwiedzanie Remizy. Dziękujemy wszystkim za wsparcie!!!!

...................................................................................................................

Podpisanie Umowy z Jednostką Wojskowa w Grudziądzu!!!
W dniu 19.03.2021r w Grudziądzu w Jednostce Wojskowej 1109 odbyło się spotkanie Dowódcy Jednostki wraz z przedstawicielami Komendy Głównej naszego Związku. W trakcie spotkania podpisano wspólne Porozumienie o współpracy.
Dla nas to zaszczyt że możemy być partnerem dla Jednostki terenowej Ministerstwa Obrony Narodowej..

.....................................................................................................................

Wizyta w Warszawie!!!
W dniu 17.03.2021r do Warszawy udała się delegacja z Komendy Głównej naszego Związku aby odbyć rozmowy na temat podpisania Umowy o współpracy z Obroną Cywilną Kraju. W trakcie rozmów ustalono potrzebę współpracy i chęć przygotowania programu działania.
Szef Obrony Cywilnej Kraju Dyr.inż. Stanisław Ręcławowicz oraz z-ca Dyrektora Biura ds Obrony Ludności i Obrony Cywilnej mł.bryg.dr inż. Stanisław Kukfisz zaprosili członków Komendy Głównej do przygotowania projektu Umowy aby w najbliższym czasie ją podpisać.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 13-14.02.2021r.w Kamionkach Małych odbyła się Odprawa Sztabu z Dowódcami Oddziałów. W trakcie Odprawy kilku nowych członków złożyło ślubowanie i powołano nowych Dowódców terenowych. Opracowano tematy planu działania na 2021r wraz z propozycjami podpisania Porozumień z Jednostkami Wojskowymi. Na Odprawie zaszczycili nas swoją obecnością Przedstawiciele Szkół z którymi nasz Związek zamierza podpisać porozumienia.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16.01.2021r.w Toruniu odbyła się odprawa Sztabu Komendy Głównej Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej.

Odprawie przewodniczył Komendant Główny bryg.ZR Jacek Bienias.
W trakcie odprawy powołano na stanowiska służbowe Sekretarza oraz Skarbnika Związku.
Poruszono wszystkie tematy zmian i podjęto kilka kluczowych Uchwał które będą pomocne podczas działania w terenie.

.........................................................................................................................

W dniu 12.01.2021r.Krajowy Rejestr Sądowy dokonał zmian członków w     Komendzie Głównej.


102 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 11.11.2020r o godz.12:00 z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości członkowie Oddziału Milicz Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Miliczu.
Cześć i Chwała Bohaterom którzy walczyli na wszystkich frontach świata o wolność naszej ukochanej ojczyzny

Wręczenie Sztandaru !!! 

W dniu 22.08.2020r.w Grudziądzu odbyła się dla nas wyjątkowa Uroczystość wręczenia Związkowi Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej Sztandaru ufundowanego przez Sponsorów oraz członków naszego Stowarzyszenia..

W programie odbyło się min:

-Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego 

-Msza św.w Parafii św. Ducha

-Uroczystości wręczenia Sztandaru w Szkole Podstawowej nr.17.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście oraz sponsorzy z kraju i zagranicy.

Partnerem medialnym było Radio PiK Pomorza i kujaw.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W  lipcu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rudniku odbyła się Odprawa Sztabu i osób odpowiedzialnych za zorganizowanie Uroczystości wręczenia Sztandaru.


.............................................................................................................

W dniach 16-17.05.2020r.w Grudziądzu odbyła się Odprawa Komendy Głównej Związku Rezerwistów RP. W trakcie Odprawy Uchwalono projekt pieczęci służbowych, uzgodniono projekty w Regulaminie dot.umundurowania oraz przygotowano Regulamin Zjazdu. Nowi członkowie Stowarzyszenia złożyli ślubowanie oraz wręczono nominację. Po Odprawie odbył się turniej strzelecki, poczęstunek oraz zorganizowano ognisko....

Powołano Oddziały w Grudziądzu oraz Głogowie.=========================================================

15.02.2020 Odprawa Komendy Głównej w Grudziądzu.
Gratulujemy i życzymy dużo sukcesów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
NASZE ODZNACZENIE

Zapraszamy wszystkich w nasze szeregi !!!!


Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej włączył się do Programu MON ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej,,

 .