OCHOTNICZE CENTRUM RATOWNICTWA

                               ZWIĄZKU REZERWISTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o utworzeniu przy naszym Stowarzyszeniu                                                          Ochotniczego Centrum Ratownictwa.

 Celem Centrum jest organizowanie Ochotniczych Formacji Ratowniczych na potrzeby Służb Ratunkowych 

                                                                   i Ochrony Ludności.

                Promocja Służby Zdrowia i Organizacja Szkoleń z Udzielania Pierwszej Pomocy.

        Wspieranie Służb Ratowniczych podczas Akcji Ratunkowych i usuwania skutków zagrożeń.

                Współpraca z Wydziałami Zarządzania Kryzysowymi oraz Obroną Cywilną Kraju.

            Tworzenie Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych oraz Drużyn Porządkowo-Ochronnych.

 .