Witamy na Stronie Wydziału Straży Ochrony Przyrody !!!
Jesteśmy Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i powołaliśmy Wydział Straży Ochrony Przyrody przy naszym Związku. 

Aby uatrakcyjnić nasze kierunki działania chcemy aby każdy komu nie jest obca praca na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt mógł włączać się z nami w nasze inicjatywy.

                                                                    Współdziałamy w zakresie zwalczania zagrożeń dla Środowiska.

         Zakładamy koła w Przedszkolach, szkołach Podstawowych, Średnich i Wyższych.

Nasza działalność opiera się na społecznej działalności opierana na Ochronie Przyrody i Ochronie Zwierząt.

          Do naszych kół zgłaszają się chętne osoby które chcą pracować i wspierać SOP.

Organizujemy spotkania w Szkołach, spotykamy się z dziećmi i młodzieżą z którą współpracujemy.

Organizujemy wędrówki i wycieczki do Parków Krajobrazowych w tym: ogniska, wycieczki autokarowe, Rajdy, Biwaki szkoleniowe, poznajemy ciekawostki Przyrody, jesteśmy organizatorami konkursów i turnieje w tematyce Środowiska.

           Zakładamy karmiki dla ptaków oraz opiekujemy się Pomnikami Przyrody.

               Organizujemy Patrole kontrolne w lasach i nad wodą z zakresu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów korzystających ze środowiska.

                                 Nasze działania kierowane są pod kątem przestrzegania Przepisów o Ochronie Zwierząt.

                     Współpracujemy z Policją, Strażą Miejską i Strażą Wędkarską.

Współpracujemy z Jednostkami Wojskowymi. Jako Strażnicy SOP wspieramy kontrole na rzekach i jeziorach.

Podczas ostatniego Zebrania na terenie Chełmna w miesiącu Marzec 2020 padła propozycja rozwoju Straży i włączenia jej na rozwój w całym Kraju.

www.strazochronyprzyrody.mozello.pl
 .