Witamy na stronie Związku Rezerwistów RP
BÓG-HONOR-OJCZYZNA

Witamy Serdecznie na naszej stronie Związku Rezerwistów RPUwaga!

Żołnierze Rezerwiści Wojska Polskiego, byli Policjanci i Strażacy, Junacy Obrony Cywilnej, Kobiety i szanowna Młodzież -nie ma znaczenia gdzie mieszkacie-wstępujcie w nasze szeregi!!!!

W dniu 21 lutego 2017r.w Chełmnie podczas spotkania zainteresowanych osób podjęto decyzję o założenie  Związku Rezerwistów RP

Członkowie Założyciele opracowali Statut oraz Regulamin Wewnętrzny dot. przygotowania całości Dokumentacji na potrzeby Stowarzyszenia.

W dniu 11.07.2019r.Krajowy Rejestr Sądowy w Toruniu zarejestrował Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 0000794530.

Stowarzyszenie w poczet członków przyjęło wielu wspaniałych dawnych i obecnych społecznych działaczy. Utworzono  Oddziały min. w Łodzi, Chełmnie, Grudziądzu, Peplinie, Świeciu n/W, Miliczu, Tomaszowie Mazowieckim, Bełchatowie, Zakopanym, Białej Podlaskiej, Toruniu i innych. Posiadamy Oddział terenowy za granicą. Wciąż się rozwijamy..

Nowo budujące się Stowarzyszenie organizowało Turnieje Strzeleckie, Zloty członków Stowarzyszenia min. w Grudziądzu i w Toruniu

Celem Stowarzyszenia jest:

1)działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,

2)wychowanie obywatelskie członków oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Józefa Piłsudskiego,

3)przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i Obrony Cywilnej,

4)wychowanie członków w duchu patriotycznym,

5)podnoszenie wśród członków Stowarzyszenia poziomu sprawności fizycznej oraz uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,

6) kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad współżycia opierających się na wzajemnym szacunku, środowiskowej solidarności oraz koleżeńskiej więzi,

8) obrona godności, honoru i dobrego imienia żołnierza Wojska Polskiego,

9) integrowanie Żołnierzy, Policjantów, Junaków Obrony Cywilnej, Strażaków rezerwy,

10)pogłębianie więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy członkami Stowarzyszenia ,a żołnierzami służby zawodowej Wojska Polskiego,

11)występowanie do organów władzy publicznej, instytucji, jednostek wojskowych z inicjatywami dotyczącymi wzajemnej współpracy oraz integracji środowiska wojskowego ze społeczeństwem regionu.

12)promowanie zawodowej służby w Wojsku Polskim i Obronie Cywilnej

/całość treści Statutu w zakładce STATUT/

============================================================

15 SIERPNIA DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGOZapraszamy w nasze szeregi!

Liczymy na to,że w nasze szeregi przystąpią osoby chętne komu nie jest obca praca i działanie na Rzecz Obronności Państwa,którzy chcą założyć mundur wojskowy i chcą budować naszą organizację w całej Polsce.

Liczymy na wszystkich chętnych-dla byłych Oficerów i Podoficerów,Żołnierzy,Rezerwistów,Junaków Obrony Cywilnej,Strażaków OSP-chętnie zapraszamy Kobiety oraz młodzież.

Wiek nie ma tutaj znaczenia przyjmujemy do nas ludzi od 16 lat do lat 100...

W programie min:

-musztra i regulaminy

-łączność

-pierwsza pomoc i transport rannych

-survival

-topografia i praca z mapą

-szkolenie strzeleckie i obsługa broni

-zagadnienia z Obrony Cywilnej

-szkolenie przeciwchemiczne

-szkolenie przeciwpożarowe i działalność w Straży Pożarnej

w tym kursy i szkolenia takie jak: Kurs Spadochronowy

organizujemy: Obozy,Biwaki,Zloty,Rajdy,Wycieczki,Ogniska oraz wiele innych atrakcji.

Zakładamy Oddziały terenowe w całej Polsce..

ZAPRASZAMY!!!!


Promujemy działalność Obrony Cywilnej Kraju.

Już w najbliższym czasie będziemy tworzyć Młodzieżowy Sekcje Obrony Cywilnej które będą podlegały pod Wydziały Zarządzenia Kryzysowego w Polsce.

ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI !!!!!

 .