Witamy na stronie Związku Rezerwistów RP
BÓG-HONOR-OJCZYZNA

Witamy Serdecznie na naszej stronie Związku Rezerwistów RPUwaga!

Żołnierze,Rezerwiści Wojska Polskiego-nie ma znaczenia gdzie mieszkacie-wstępujcie w nasze szeregi!!!!

W dniu 21 lutego 2017r.w Chełmnie podczas spotkania zainteresowanych osób założono  oficjalnie Związek Rezerwistów RP.

Członkowie Założyciele opracowali Statut oraz Regulamin Wewnętrzny dot.przygotowania całości Dokumentacji na potrzeby Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w poczet członków przyjęło wielu wspaniałych dawnych i obecnych społecznych działaczy.Utworzono czasowo Oddziały min.w Łodzi,Działdowie,Koronowie i Radomiu.

Nowo budujące się Stowarzyszenie organizowało Turnieje Strzeleckie,Zloty członków Stowarzyszenia min.w Grudziądzu

Celem Stowarzyszenia jest:

1)działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,

2)wychowanie obywatelskie członków oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Józefa Piłsudskiego,

3)przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i Obrony Cywilnej,

4)wychowanie członków w duchu patriotycznym,

5)podnoszenie wśród członków Stowarzyszenia poziomu sprawności fizycznej oraz uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,

6) kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad współżycia opierających się na wzajemnym szacunku, środowiskowej solidarności oraz koleżeńskiej więzi,

8) obrona godności, honoru i dobrego imienia żołnierza Wojska Polskiego,

9) integrowanie Żołnierzy, Policjantów, Junaków Obrony Cywilnej, Strażaków rezerwy,

10)pogłębianie więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy członkami Stowarzyszenia ,a żołnierzami służby zawodowej Wojska Polskiego,

11)występowanie do organów władzy publicznej, instytucji, jednostek wojskowych z inicjatywami dotyczącymi wzajemnej współpracy oraz integracji środowiska wojskowego ze społeczeństwem regionu.


============================================================

15 SIERPNIA DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGOZapraszamy w nasze szeregi!

Liczymy na to,że w nasze szeregi przystąpią osoby chętne komu nie jest obca praca i działanie na Rzecz Obronności Państwa,którzy chcą założyć mundur wojskowy i chcą budować naszą organizację w całej Polsce.

Liczymy na wszystkich chętnych-dla byłych Oficerów i Podoficerów,Żołnierzy,Rezerwistów,Junaków Obrony Cywilnej,Strażaków OSP-chętnie zapraszamy Kobiety oraz młodzież.

Wiek nie ma tutaj znaczenia przyjmujemy do nas ludzi od 16 lat do lat 100...

W programie min:

-musztra i regulaminy

-łączność

-pierwsza pomoc i transport rannych

-survival

-topografia i praca z mapą

-szkolenie strzeleckie i obsługa broni

-zagadnienia z Obrony Cywilnej

-szkolenie przeciwchemiczne

-szkolenie przeciwpożarowe i działalność w Straży Pożarnej

w tym kursy i szkolenia takie jak: Kurs Spadochronowy

organizujemy: Obozy,Biwaki,Zloty,Rajdy,Wycieczki,Ogniska oraz wiele innych atrakcji.

Zakładamy Oddziały terenowe w całej Polsce..

ZAPRASZAMY!!!!
ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI !!!!!

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .